Nieuws

Investering in palmolie-productietechnologie heeft positieve effecten op milieu en inkomen

Gepubliceerd op
13 mei 2013

Investeringen in geavanceerde technologie ten behoeve van de palmolieproductie verminderen de uitstoot van broeigasgassen met 80%, verbeteren het economische rendement van de palmoliemolen en leiden tot een stijging van het netto-inkomen van kleine boeren en verwerkers van verse vruchten (FFB) en tussenhandelaren.

LEI en Alterra, beide onderdeel van Wageningen UR, hebben de duurzaamheid van een geavanceerde technologie bij een palmoliemolen in Indonesiƫ onderzocht. De technologie is erop gericht om met methaanemissies uit het afvalwater van palmoliefabricage (POME) energie op te wekken en zo fossiele brandstoffen te sparen. Daarnaast zijn de effecten onderzocht van investeringen om de capaciteit van de palmoliemolen te verdubbelen.

Het opvangen van POME-biogas en het daaropvolgende opwekken van energie uit dit biogas leidt tot een vermindering in de uitstoot van broeikasgassen met 80% ten opzichte van de traditionele behandeling van POME in open vijvers. Hiermee wordt de op een na grootste veroorzaker van broeikasgas in de palmolieproductieketen aangepakt, terwijl tegelijkertijd het economisch rendement van de molen wordt verhoogd. De milieuprestaties kunnen verder worden verbeterd door het comprimeren en gebruiken van overtollig biogas in plaats van het af te fakkelen en door POME-water te gebruiken voor de irrigatie van een groter oppervlak van de plantage (nu 5 ha) nadat hieruit methaan is onttrokken. Doordat er minder stikstof benodigd is, leidt dit tot een extra vermindering van broeikasgasemissie uit fossiele brandstoffen.

Door de verwerkingscapaciteit van de molen te verdubbelen, verwacht deze een hogere prijs te kunnen betalen aan FFB-leveranciers, wat weer zou leiden tot een stijging van het inkomen met 8,4% (214 euro per jaar) voor kleine FFB-verwerkers en een jaarlijkse financiĆ«le injectie van 342.000 euro in de regio waarin de molen actief is. De stijgende vraag naar FFB van de molen zal zeer waarschijnlijk niet leiden tot de oprichting van nieuwe plantages aangezien er voldoende aanvoer zal zijn als de molen op volle capaciteit draait. Als andere molens het voorbeeld volgen kan dit echter een negatief effect hebben op natuur en milieu als kleine boeren in reactie op de zich uitbreidende palmolieproductie nieuwe plantages zouden oprichten.

Deze ex-ante effectrapportage van investeringen in een palmoliemolen is opgesteld in opdracht van Zebra Special Products BV en uitgevoerd in de Palm Pro-oliemolen.