Invloed boomsoort

Tijdens de vroege verteringsfases bestaan er grote verschillen tussen naald- en loofhout door de aanwezigheid van hars en specifieke secundaire plantenstoffen zoals fenolen. Van de dood hout kevers leeft ongeveer tweederde in loofhout en eenderde in naaldhout. Binnen deze hoofdgroepen bestaat weer een variatie tussen de verschillende boomgenera.

Bij eik en den komen relatief veel specifieke keversoorten voor. Specifieke kevers komen uitsluitend bij één boomgenus voor, terwijl niet-specifieke kevers bij meerdere boomgenera voorkomen. Bedacht moet worden dat de biodiversiteit van de boomgenera veel hoger is omdat behalve de kevers ook talloze soorten schimmelmugjes, houtwespen, springstaarten etc. voorkomen. Vers dood hout van exoten zoals Pseudostuga en Robinia is extreem arm aan insectensoorten. Pas nadat schimmels en bacteriën het hout en de specifieke plantenstoffen in verregaande mate hebben afgebroken, kunnen de generalisten zich er in ontwikkelen.

Tabel - Specifieke en (niet-specifieke) kevers in dood hout in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Niedersachsen (Bücking, 1998 in: Moraal 2005).
Boomgenus / soort Nederlandse naam Specifieke en (niet-specifieke) keversoorten
Quercus Eik 84 (490)
Pinus Den 55 (209)
Picea abies Fijnspar 24 (206)
Fagus sylvatica Beuk 18 (367)
Populus Populier 14 (251)
Ulmus Iep 10 (185)
Abies alba Zilverspar 10 (82)
Betula Berk 9 (243)
Tilia Linde 7 (157)
Fraxinus excelsior Es 7 (81)
Alnus Els 4 (219)
Juniperus Jeneverbes 4 (10)
Larix Lariks 3 (39)
Acer Esdoorn 2 (151)
Carpinus betulus Haagbeuk 2 (125)

Bronnen