Promotie

Inzicht in hoe microorganismen aromatische koolwaterstoffen afbreken met chloraat en/of nitraat

Micro-organismen gebruiken zuurstof om aromatische koolwaterstoffen in verontreinigde bodems efficiënt af te breken. Onder zuurstofloze omstandigheden kunnen chloraat en nitraat als alternatieve zuurstofbron gebruikt worden. Met mijn onderzoek hebben we meer inzicht gekregen in hoe bacteriën deze aromatische koolwaterstoffen afbreken in aanwezigheid van deze alternatieve zuurstofbronnen.

Promovendus drs. MJ (Marjet) Oosterkamp
Promotor prof.dr.ir. AJM (Fons) Stams
Copromotor CM (Caroline) Plugge
dr. PJ (Peter) Schaap
Organisatie Wageningen University, Laboratory of Microbiology
Datum

wo 18 december 2013 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

De bacterie Alicycliphilus denitrificans stam BC kan aromatische koolwaterstoffen bijvoorbeeld afbreken met chloraat, maar niet met nitraat. Het onderzoek laat zien dat het gebruik van chloraat door deze bacterie afneemt als er ook nitraat aanwezig is en dat de bacterie een genetisch mechanisme gebruikt om dit tegen te gaan. De bacterie Pseudomonas chloritidismutans stam AW-1 blijkt een alternatief mechanisme te hebben om nitraat te gebruiken, waardoor deze bacterie chloraat wel kan gebruiken in aanwezigheid van nitraat. Twee andere bacteriƫn die zijn onderzocht, Pseudomonas stutzeri stam BN en Georgfuchsia toluolica stam G5G6, kunnen aromatische koolwaterstoffen afbreken met behulp van nitraat maar juist niet met chloraat. Ook werden de genomen bestudeerd van alle bovengenoemde bacteriƫn waarvan in het proefschrift de bevindingen zijn genoteerd.