Nieuws

Is er een oplossing voor schimmel in buxus?

Gepubliceerd op
17 april 2011

Al een aantal jaren kampt buxus met schimmelaantasting. Voor historische tuinen is dit funest. Buxus is beeldbepalend geweest bij de tuinaanleg toendertijd. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving doet onderzoek naar verschillende bestrijdingsstrategiën.

Tuinen van Paleis 't Loo (bron: wikipedia)
Tuinen van Paleis 't Loo (bron: wikipedia)

Momenteel treedt de schimmel Cylindrocladium buxicola en Volutella buxii op in historische tuinen en parken in heel Europa. In Engeland speelt het probleem het langst. De Royal Horticultural Society heeft mogelijke alternatieven geselecteerd op klein blad en dat daarnaast ook geschikt is voor knippen en vormsnoei. In Nederland is door de Open Tuinen Commissie geconstateerd dat bij zeker de helft van de opengestelde tuinen aantastingen zijn in buxus. Er wordt naar alternatieven gezocht voor buxus, zoals Ilex crenata. Ook in Duitsland zijn zware aantastingen aan buxus gevonden. In België is een onderzoek gestart naar effectieve bestrijding en teeltmaatregelen.

In de tuinen van Paleis Het Loo zijn beide schimmels geconstateerd in 2008. Er wordt langs verschillende wegen hard aan een oplossing gewerkt. Herinplant met een minder kwetsbaar buxusras en teelttechnische maatregelen, waaronder wijziging van de bemesting en de plantafstand, worden onderzocht. De benedentuin zal tussen 2011 en 2015 voor regulier onderhoud gerenoveerd worden. Pas na evaluatie van de genoemde maatregelen en onderzoek zal een beslissing worden genomen over het inplanten van buxus en/of andere plantensoorten. Tot die tijd blijft de huidige buxusinplant gehandhaafd. Op een afgelegen plek in de tuin wordt in 2011 een proef gestart met Ilex crenata planten.

Film: De aantasting van de 27 kilometer lange haag

http://nos.nl/video/144802-buxushaag-van-paleis-het-loo-is-ziek.html.

Bron: www.groenkennisnet.nl