Nieuws

Is er perspectief voor IKB Paling?

Gepubliceerd op
7 juli 2011

Op 28 juni was er een gecombineerde bijeenkomst van de Kenniskringen Binnenvisserij en IJsselmeervisserij over IKB paling.

De kenniskringleden kregen inzicht in de mogelijkheden van IKB en de wenselijkheid ervan.

Omdat IKB ook vraagt om transparantie, is registratie van groot belang. Daarom werden ook ervaringen uitgewisseld met enkele aalvissers uit Friesland die betrokken zijn bij de pilot decentraal aalbeheer. Zij hebben van daaruit ervaring met het tijdig doorgeven van vangst, vangstmethode, locatie en tijdstip.

Duidelijk is dat ook de handel en verwerking sterk bij dit initiatief betrokken moet worden, willen we het verder concretiseren.