Jaarrapportage 2011 Dierenwelzijn

Nieuws

Jaarrapportage 2011 Dierenwelzijn verschenen

Gepubliceerd op
31 juli 2012

Een zaak van feiten en waarden - Wageningen UR Livestock Research, LEI en IMARES werken, samen met andere partijen, aan het beleidsondersteunend onderzoeksprogramma Dierenwelzijn (BO-12.02-002), dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I).

Een overzicht van de onderzoeksthema’s, resultaten en publicaties in 2011 staat in de net uitgekomen Jaarrapportage 2011 BO-Dierenwelzijn: samen werken aan verbetering.


Maatschappelijke beroering
De controverse rond ritueel slachten, ophef over waterbadverdovers voor pluimvee, het toezicht op diertransporten, de brandveiligheid van veestallen, de dialoog over megastallen, de behandeling van de Wet Dieren: nooit eerder was er zoveel maatschappelijke beroering over het welzijn van dieren als in 2011, het jaar waarin het in 2008 gestarte programma ‘Dierenwelzijn: samen werken aan verbetering’ afliep.
En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want er was ook nog de commissie-Van Doorn (alle vlees duurzaam), het welzijn van paarden, het onverdoofd doden van paling en – niet te vergeten –  de topsector Agro & Food. Allemaal voorbeelden die over productiedieren gaan, maar het debat strekte zich ook uit tot het welzijn van gezelschapsdieren en de wilde fauna. Dierenwelzijn staat inmiddels stevig en hoog op de maatschappelijke agenda.

Feiten én waarden
Voor een zorgvuldige onderbouwing van beleid en regelgeving – nationaal maar ook Europees – en als antwoord op Kamervragen wil de Rijksoverheid beschikken over een onderzoeksprogramma van waaruit wetenschappelijke inzichten over feiten en waarden met betrekking tot het welzijn van dieren kunnen worden aangedragen. Want feiten én waarden is waar het om draait. Het welzijn van dieren gaat over meer dan alleen het welbevinden van het dier. Het is in de kern een maatschappelijke kwestie die ook gaat over wat wij, mensen, acceptabel vinden en hoe wij vinden dat we met dieren horen om te gaan – denk maar aan kwesties als bontproductie, megastallen en ritueel slachten. Het zijn zaken waarbij de burger met zijn consumentenbelang en zijn opvattingen, de veehouderij en alles wat daar omheen zit (van voederfabrikant tot restaurant), de overheid en de wetenschap alle op hun eigen wijze betrokken zijn.