groenteteelt

Jaarrond groente telen gunstig voor Vietnamese boeren

Boeren in Noord-Vietnam kunnen beter afstappen van de natte rijstteelt en overgaan op permanent groenten telen. Ze verdienen dan tot drie maal meer en hebben werk voor hun familieleden. Dat maakt onderzoek van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) duidelijk.

Groenteverkoop in Vietnam

Groente wordt steeds belangrijker voor de stadsbevolking van Zuidoost-Azië. De vraag naar groente in deze landen neemt dan ook toe. Zo ook in de Red River Delta in Vietnam.

De vraag is hoe boeren op deze trend kunnen inspelen en tegelijk hun inkomen kunnen verhogen. Onderzoekers van PPO, Plant Research International en Wageningen University  kwamen uit op permanente groenteteelt het hele jaar door. Traditioneel telen de boeren in de Red River Delta rijst in de zomer en groente in de winter. Jaarrond groenteteelt verhoogt de productie van groente en geeft daardoor mogelijk een hoger inkomen voor de boer. Als extra voordeel gaat de bodemkwaliteit omhoog, omdat natte rijstteelt slecht is voor de bodemstructuur.

Model PermVeg

De onderzoekers van PPO zochten voor de Red River Delta uit of verandering van productiesysteem de boeren inderdaad profijt geeft. Daarvoor ontwikkelden ze het model ‘PermVeg’. Dit model maakt het mogelijk verschillende teeltsystemen met elkaar te vergelijken, het traditionele én verschillende systemen met permanente groenteteelt.

De boeren telen veel verschillende soorten groenten. Met PermVeg bepalen de onderzoekers welke groenten in welke volgorde het hoogste inkomen geven. Ook achterhalen ze in welk teeltsysteem de boeren de minste bestrijdingsmiddelen hoeven te gebruiken en een systeem met producten die niet snel bederven ook voldoende inkomen oplevert. Dat laatste is van belang als de producten wat langer op transport moeten van het platteland naar de markt in de stad.

De uitkomsten van het model zijn ter plaatse getoetst in een tweejarige proef.

Hoger inkomen, meer arbeid nodig

De uitkomst van het veldonderzoek laat zien dat het inkomen van de boer bij permanente groenteelt omhoog kan gaan. Het inkomen van de boer kan nog aanzienlijk verder omhoog gaan als de boeren hun groenten zelf weten af te zetten op de markt in de stad. Voor alle jaarrond groenteteeltsystemen is meer arbeid nodig dan voor het traditionele systeem. Dat is gunstig omdat er zo meer werkgelegenheid wordt aangeboden.