Job Cohen

Job Cohen is voorzitter van de Raad van Toezicht van Wageningen UR. Tevens is hij voorzitter van Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkvoorzieningsbedrijven, voorzitter van VOICE (Vereniging van Organisaties die Intellectueel Eigendom Collectief Exploiteren) en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Job Cohen was van 2001 tot 2010 burgemeester van Amsterdam en van 2010 tot 2012 politiek leider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de PvdA. In 1993 was hij al eens korte tijd staatssecretaris van Onderwijs en in 1998 werd hij staatssecretaris van Justitie.

Nog vroeger in zijn loopbaan was hij hoogleraar Methoden en Technieken aan de Universiteit Maastricht, waar hij de rechtenfaculteit opzette,en later rector magnificus werd.