Vitale biggen

Project

Jong geleerd is oud gedaan

Voersysteem voor het leren eten van jonge biggen. De ontwikkeling van dit nieuwe voersysteem maakt deel uit van het project ‘Vitale vleesvarkens’.

Binnen het project ‘Vitale vleesvarkens’ doen we onderzoek naar nieuwe systemen om het technisch resultaat in de vleesvarkenshouderij te verbeteren. Het bijbehorende ontwikkeltraject  ‘Jong geleerd, oud gedaan’ is opgezet om een voersysteem te ontwikkelen dat de voeropname rond het spenen verhoogt. Bij ‘Jong geleerd, oud gedaan’ krijgen biggen al voor het spenen hun voeding via hetzelfde voersysteem dat ook na het spenen wordt ingezet. Mogelijk vermindert hierdoor de 'speendip' die vaak optreedt na het spenen. Tijdens zo'n speendip veronen de biggen de eerste dag(en) na spenen een verminderde voeropname.

Grote vraag was of het mogelijk is dieren al voor spenen een voersysteem aan te leren zodat ze na het spenen eerder en meer vast voer opnemen. De doelstelling was dat minimaal 90% van de biggen binnen vier uur na spenen vast voer opneemt.

In dit ontwikkeltraject is samen met Coppens Constructie en Stalinrichting en Coppens Diervoeding een systeem ontwikkeld dat hier aan voldoet, waarvan de werkende principes zijn uitgetest en geoptimaliseerd tot een voersysteem. Op praktijkbedrijven zou dit voersysteem nog verder doorontwikkeld en vormgegeven moeten worden.

Publicaties

Zie ook