Alumniverhaal

"Juist nu het Europese landbouwbeleid grondig wordt hervormd heb ik een bijzonder interessante baan."

Na de opleiding Economie en Beleid aan Wageningen Universiteit ben ik aan de slag gegaan bij het Europees Parlement. Ik kwam in aanraking met alle facetten van het landbouwbeleid en met het werken in een professionele en internationale omgeving.

Rechterhand zijn van de adjunct-directeur-generaal is juist nu een bijzonder interessante baan.

Als assistent van een politicus varieerde mijn werk van het geven van inhoudelijk advies en het volgen van parlementaire vergaderingen en dossiers, tot het beheren van de agenda, het organiseren van bezoeken in het land en het campagne voeren.

Vervolgens heb ik verschillende functies bekleed bij de Europese Commissie. Na het behalen van een uitvoerig examen, dat toegang geeft tot banen bij de Europese Commissie, kon ik bij de directie Gezondheid en Consumenten aan de slag als financieel controleur. Daar controleerde ik de uitgaven op het gebied van dierziektebestrijding in de hele Europese Unie. Ik was veel onderweg en werd al snel leider van het team. Vervolgens ben ik me als beleidsmedewerker bij de directie Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI) gaan bezighouden met akkerbouwgewassen, onder andere als analist voor de graanmarkt, een baan waarin ik veel landbouweconomie kon gebruiken.

Eind 2011 werd ik gevraagd assistent te worden van de adjunct-directeur-generaal in DG AGRI verantwoordelijk voor directe betalingen, marktbeleid en economische analyse. Dat is juist nu het Europese landbouwbeleid grondig wordt hervormd een bijzonder interessante baan.