Banner

Junior Consultancy Training De Ideale Burger

Gepubliceerd op
9 mei 2019

Doordat de wereldbevolking groeit, wordt het moeilijker om alle monden te voeden. In 2050 zal de wereldbevolking naar verwachting met drie miljard gegroeid zijn. In totaal zijn we dan met tien miljard wereldbewoners. In een wereld waar het klimaat verandert, grondstoffen schaars worden en de hoeveelheid landbouwgrond niet veel verder uitgebreid kan worden, moet er zorgvuldiger omgegaan worden met de grondstoffen en het voedsel dat er is.