KWIN-AGV 2015

Product of dienst

KWIN-AGV 2015

KWIN-AGV staat voor Kwantitatieve Informatie voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt. Het is een ideaal hulpmiddel en naslagwerk voor het opstellen van bedrijfsbegrotingen, het bepalen van de financieringsbehoefte, de vaststelling van normen en het maken van modelberekeningen, het vaststellen van (schade-) vergoedingen, enz.

In de KWIN-AGV vindt u voor een groot aantal akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen actuele saldoberekeningen voor zowel de gangbare als de biologische praktijk. Per gewas worden de bruto geldopbrengst, toegerekende kosten en arbeidsbehoefte weergegeven. Naast deze saldoberekeningen zijn ook vaste kostenposten zoals grond, gebouwen, trekkers en werktuigen, arbeidskosten en loonwerkkosten in de KWIN-AGV opgenomen.

De KWIN-AGV is samengesteld op basis van de meest recente informatie van teelt- en economische experts vanWageningen UR, DLV-adviseurs, diverse leveranciers, instellingen en ketenpartijen.

Bestellen

U kunt de KWIN-AGV 2015 als boek bestellen door overmaking van € 140 per exemplaar op bankrekeningnr. NL45 RABO 0367 0173 69 t.n.v. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving - Publicatieverkoop Lelystad. Vermeld op uw betaalopdracht PPO-publicatienummer 643, het gewenste aantal exemplaren en uw volledige adres.

Bestellen: receptieagv.ppo@wur.nl, 0320-291111