Product

KWIN Bloembollen 2005

De Kwantitatieve Informatie Bloembollen (KWIN 2005-2006) (PPO nr. 719) wordt door veel organisaties gebruikt als naslagwerk over de bollensector. Het boek bevat informatie over technische, administratieve, markt- en bedrijfskundige aspecten van de bollenteel

KWIN Bloembollen 2005

Een belangrijk onderdeel vormen de gegevens voor het maken van begrotingen en bedrijfseconomische berekeningen. Adviseurs, banken, belangenbehartigers, accountants en maar ook overheden zoals Ministeries en Provincies maar ook ondernemers kunnen gegevens uit de KWIN gebruiken.

KWIN 2005 bevat een enorme hoeveelheid aan cijfermateriaal en andere gegevens:
 • Oppervlakte en aantal bloembollenbedrijven, regionaal en per gewas.
 • Omzetten en aantallen van de belangrijkste bolbloemgewassen .
 • Variabele kosten, als meststoffen, gewasbescherming, kosten voor verzekeringen, energiekosten, waterverbruik, kosten van temperatuurbehandeling, transportkosten, veilingkosten, vakheffing en loonwerk.
 • Vaste kosten, zoals grondkosten, kosten van onroerende goederen, installatie- en machinekosten.
 • Benodigde tijd voor bewerkingen en kosten voor arbeid. Denk aan premies, kosten gezinsarbeid, tijdelijke arbeid, lonen vaste en losse medewerkers.
 • Financieringsmogelijkheden, rentestanden, inkomstenbelasting, landbouwregeling en Waardering bloembollenkramen 2004.
 • Saldoberekeningen voor de teelt van dahlia, gladiool, krokus, hyacint, iris, lelie, narcis en tulp (zand, klei, biologisch).
 • Saldoberekeningen voor de bolbloementeelt van hyacint (pot), iris, lelie (Aziaat en Oriëntal), narcis (grootbloemig snij, kleinbloemig pot), Muscari en tulp (potgrond en water).
 • Subsidieregelingen.
 • Fiscale maatregelen en tegemoetkomingen.
 • Steunmaatregelen en sociale regelingen.

De Kwantitatieve Informatie Bloembollen (KWIN 2005-2006) is voor ondernemers met een PT-nummer te verkrijgen tegen betaling van € 20,- op het bankrekeningnr van PPO/PRI (zie bestelwijze). Ondernemers met PT-nummer kunnen de KWIN inzien en als pdf downloaden op de site van Productschap Tuinbouw. Belangstellenden zonder PT-nummer kunnen de KWIN bestellen door € 100,- over te maken op het bankrekeningnr van PPO/PRI (zie bestelwijze).

Bestelwijze
U kunt publicaties bestellen door overmaking van het totaalbedrag op bankrekeningnr. 30.70.00.427 van de Rabobank Vallei en Rijn, Ede t.n.v. Stichting DLO, PPO-PRI inz. Publicaties. Vermeld op uw betaalopdracht het PPO-nummer, het gewenste aantal exemplaren en uw volledige adres.
Meld uw bestelling ook aan de PPO-locatie door een fax (+31 252 462100) of e-mail (infobollen.ppo@wur.nl) te sturen met de bestelde PPO-nrs., uw naam en adres.
Voor verzending naar het buitenland wordt € 10,- extra in rekening gebracht. De swiftcode (BIC) luidt: RABONL2U. IBAN: NL20RABO0307000427. KvK: 09098104 te Arnhem.