KWIN Fruit 2009-2010

Product of dienst

KWIN Fruit 2009-2010


In deze Kwantitatieve Informatie voor de Nederlandse Fruitteelt staan vele kengetallen voor prijzen, producties, kosten arbeidsbehoefte en kostprijzen van de teelt voor de diverse fruitsoorten. De KWIN is dan ook een eenvoudig hulpmiddel voor bedrijfseconomische berekeningen voor het teelbedrijf

In deze Kwantitatieve Informatie voor de Nederlandse Fruitteelt staan vele kengetallen voor prijzen, producties, kosten arbeidsbehoefte en kostprijzen van de teelt voor de diverse fruitsoorten. De KWIN is dan ook een eenvoudig hulpmiddel voor bedrijfseconomische berekeningen voor het teelbedrijf. De informatie richt zich op alle facetten in de teelt, zowel bij aanvang als in de volle productie. Diverse plantsystemen komen aan bod. De KWIN kan behulpzaam zijn bij investeringsbeslissingen Ook kunnen de kosten in de oude situatie worden vergeleken met de nieuwe situatie. De KWIN kan ook worden gebruikt om de eigen bedrijfsgegevens te vergelijken met de KWIN - normen. In deze KWIN zijn ook opgenomen de nieuwste normen voor loonwerk, algemene werkzaamheden, arbeidskosten van werkgever en werknemer. De KWIN is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT) en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR.

Voor ondernemers, die heffing betalen aan het Productschap Tuinbouw, is het boek gratis te downloaden via de website Tuinbouw www.tuinbouw.nl

Bestellen

U kunt publicaties bestellen door overmaking van € 125 op bankrekeningnr.  30.70.00.427 van de Rabobank Vallei en Rijn, Ede t.n.v. Stichting DLO, PPO-PRI inz. Publicaties. Vermeld op uw betaalopdracht rapportnummer 2009-41, het gewenste aantal exemplaren en uw volledige adres. Meld uw bestelling ook aan de PPO-locatie door een fax (0488 - 473717) of e-mail te sturen naar de PPO-locatie met de bestelde PPO-nrs., uw naam en adres.

Voor verzending naar het buitenland wordt € 10,- extra in rekening gebracht. De swiftcode (BIC) luidt: RABONL2U. IBAN: NL20RABO0307000427. KvK: 09098104 te Arnhem.