Product of dienst

Kaarten Historisch Grondgebruik Nederland (HGN)

Kaarten Historisch Grondgebruik Nederland (HGN) van 1900 en van 1960, '70, ’80, ’90.

HGN1900

Dit is een rasterbestand met een resolutie van 50 meter. Per 50 * 50 meter gridcel is een grondgebruiksklasse bepaald. Het bestand is afgeleid uit de topografische Bonnekaarten rond de periode 1900. Er worden tenminste 10 typen landgebruik onderscheiden: grasland, akker/kale grond, heide en hoogveen, loofbos, naaldbos, bebouwd gebied en wegen, water, zand/ duin, rietmoeras en overig.

Het bestand is vervaardigd door gescande Bonnekaarten te classificeren. Tevens is onderliggende abiotische informatie beschikbaar.

Potentieel gebruik

De bestanden zijn bruikbaar voor uiteenlopende beleidsterreinen en onderzoeksthema’s: historische referentie (statistiek landgebruik), monitoring en als invoer voor modellen en methoden die ook gebruik maken van LGN.

Toepassingsschaal

1 : 100 000

Ruimtelijk schema

Raster, resolutie 50m

Verkrijgbare formaten

Raster 

Prijs

  • HGN 1900 landsdekkend: € 60.000,-
  • Prijs per km: € 1,70

Meer informatie

Alterra-rapport 573

HGN1960, '70, ’80, ’90

Deze rasterbestanden hebben een resolutie van 25m en zijn afgeleid uit de topografische kaarten 1 : 25.000 rond de periode 1960 resp. '70, ‘80, ’90. De verkenningsdata van deze kaarten waren zodanig dat vanaf 1950 per decade een set voor heel NL samengesteld kan worden. Het resultaat is dus gebaseerd op de kaartbeelden van rond 1960, 1970, 1980 of 1990.  De verkenningsdata liggen niet precies op het decade jaar, er is een spreiding van ongeveer /- 5 jaar.

Het bestand van 1970 is in opbouw en komt eind 2010 beschikbaar.

Potentieel gebruik

Het bestand kan worden gebruikt als historische referentie (statistiek van landgebruik), monitoring in combinatie met overige HGN edities en als invoer voor modellen en methoden die ook gebruik maken van LGN.

Toepassingsschaal

1 : 75 000

Ruimtelijk schema

Raster, resolutie 25m

Verkrijgbare formaten

Raster

Prijs

  • HGN 1960, '70, '80, '90: € 30.000,- Leverbaar in elke willekeurige uitsnede.
  • Prijs per km: € 0,85