zaal van de tweede kamer

Nieuws

Kamer verdeeld over gebruik gewas-beschermingsmiddelen op verhardingen

Gepubliceerd op
22 juli 2013

De Kamer is verdeeld over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen. Dat blijkt tijdens de bespreking van de nota "Gezonde groei, duurzame oogst" van staatssecretaris Dijksma (Landbouw) gericht op geïntegreerde gewasbescherming.

In de tweede nota kiest het kabinet voor de niet-landbouw sector voor een verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen in stedelijk gebied en sport- en recreatie­terreinen per 2018. Kamerleden Lodders (VVD) en Geurts (CDA) zijn er tegen, maar Ouwehand (PvdD), Van Gerven (SP) en Klaver (GroenLinks) willen juist eerder omschakelen naar biologische bestrijding. "Met 'gifvrij groenbeheer' bewijzen wij het oppervlaktewater, de bijen en daarmee de Nederlandse bevolking een dienst", meent PvdA'er Jacobi.

Milieustaatssecretaris Mansveld wil vasthouden aan 2018, maar onderzoekt of het verbod eerder kan ingaan. Ook bekijkt zij een uitbreiding van het verbod naar het gebruik van glyfosaat in openbaar groen en het particuliere gebruik. De staatssecretaris zal de Tweede Kamer hierover vóór 1 september per brief informeren.