tweede kamer

Nieuws

Kamer wil duidelijkheid over laagrisicomiddelen

Gepubliceerd op
5 januari 2015

De Tweede kamer wil meer duidelijkheid over laagrisicomiddelen. Dat bleek donderdag 18 december tijdens een overleg in de Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen. Moties op dit onderwerp van Geurts (CDA) en Jacobi (PvdA) zijn met meerderheid van stemmen door de Kamer aangenomen

Moties

CDA-Tweede Kamerlid Geurts vroeg het kabinet om de kamer voor 1 maart 2015 te informeren over de criteria die de juridische basis zouden moeten zijn van het aangekondigde verbod op alle
middelen die gebruikt worden buiten de landbouw. Uit de reactie van staatsscretaris Mansveld blijkt dat zij deze motie als ondersteuning van beleid ziet. Zij zal de conceptwijziging van het activiteitenbesluit in het voorjaar naar de Kamer sturen en in de Nota van toelichting de criteria voor het verbod uiteenzetten.

PvdA-Kamerlid Jacobi vroeg het kabinet of het mogelijk is een nationale lijst van criteria voor laagrisicomiddelen op te stellen, zoals in Franrijk het geval is. Ook vroeg zij welke stappen kunnen worden gezet om duidelijkheid te geven rondom laagrisicomiddelen, in afwachting van de Europese criterialijst die naar verwachting pas in 2020 klaar is.

Bron: tweedekamer.nl