Project

Kansen voor Koeien door samenwerking

In het KIGO-project ‘Kansen voor Koeien door samenwerking’ wordt een directe samenwerking gezocht tussen het onderzoeksproject Koeien & Kansen en het groene onderwijs. Doel is om studenten en docenten actuele onderzoekkennis bij te brengen op gebied van mest- en milieubeleid en strategieën om milieuprestaties te beheersen en te verbeteren.

In dit WURKS-project worden onderzoeksresultaten uit het project Koeien & Kansen geschikt gemaakt om te gebruiken binnen het onderwijs.

Aanpak en resultaten

Het tijdspad van het WURKS-project loopt parallel aan het KIGO project Kansen voor Koeien door Samenwerking, dat loopt van 1 september 2009 tot en met 15 juli 2011.

  • Afstemming aanpak en manieren om Koeien & Kansen-rapporten te ontsluiten voor onderwijs
  • In samenwerking met onderwijs beginnen met 1 onderzoeksrapport. Doel: ontwikkelen ‘checklist’ om K&K-rapporten en resultaten geschikt te maken voor onderwijs
  • Vormgeven concept checklist om K&K-resultaten te ontsluiten voor onderwijs. Terugkoppelen met onderwijs en projectteam K&K
  • Toepassen checklist om 2-tal andere onderzoeksrapporten te ontsluiten. Resultaten kortsluiten met onderwijs en projectteam K&K, evenals updaten van checklist
  • Actuele kennis binnen K&K wordt geschikt gemaakt voor onderwijs, met behulp van ontwikkelde checklist. Resultaten worden teruggekoppeld met onderwijs en projectteam K&K
  • Evaluatie activiteiten en resultaten

Het resultaat is een methode om onderzoekinformatie bruikbaar te maken voor onderwijs, vastgelegd in een checklist. Docenten en  andere geïnteresseerden kunnen via de checklist resultaten van onderzoeksprojecten snel bruikbaar maken voor hun lessen. Daarnaast worden 2 à 3 rapporten/verslagen opgeleverd waarin actuele K&K resultaten/rapporten samen met docenten omgezet zijn in lesmateriaal voor studenten van groen onderwijs.

Resultaten van het project zijn terug te vinden op de website Verantwoorde Veehouderij.