Kansen voor waterconservering in regionale stroomgebieden

Nieuws

Kansen voor waterconservering in regionale stroomgebieden

Gepubliceerd op
15 maart 2012

Door klimaatverandering zal er in het groeiseizoen minder zoetwater beschikbaar komen. Wel zal er op jaarbasis een neerslagoverschot blijven. Alterra, onderdeel van Wageningen UR heeft de kansen in kaart gebracht om het overschot aan regenwater in de winter tijdelijk vast te houden in de bodem.

Doel is om daarmee de toenemende watertekorten in regionale stroomgebieden te kunnen compenseren.

fysiekeonderleggerdeltaprogramma.jpg

Door klimaatverandering stijgt de temperatuur waardoor meer water zal verdampen. Bovendien kunnen de zomers ook droger worden, en zullen de laagwaterafvoeren in de Rijn en Maas verder afnemen. Dit leidt tot toenemende waterschaarste waarvoor het in het Deltaprogramma maatregelen worden voorbereid. Alterra heeft in opdracht van het Ministerie van EL&I de kansen in kaart gebracht om het overschot aan regenwater in de winter tijdelijk vast te houden in de bodem en in regionale oppervlaktewateren. Doel is om daarmee de toenemende watertekorten in regionale stroomgebieden te kunnen compenseren. Ook is een overzicht gemaakt van mogelijke maatregelen om de kansen voor waterconservering in de bodem en in regionale oppervlaktewateren te kunnen verzilveren. Zo worden gebieden meer zelfvoorzienend voor zoetwater en dus minder afhankelijk van wateraanvoer vanuit de rivieren en het IJsselmeer. Daarmee levert dit onderzoek bouwstenen voor de opstelling van een lange termijn zoetwaterstrategie die zo goed mogelijk gebruik maakt van natuurlijke eigenschappen en processen van bodems en waterlopen om water te conserveren.

Meer informatie: