Nieuws

Kasontwerpen voor Mexico

Gepubliceerd op
2 december 2013

Wageningen UR Glastuinbouw is door het Ministerie van Economische Zaken gevraagd om de milieukundige en economische duurzaamheid van een aantal kasontwerpen voor Mexicaanse omstandigheden te evalueren. De bedekte teelt neemt toe in Mexico. Bloemen worden voornamelijk voor de lokale markt geproduceerd, terwijl groenten veel naar de VS en Canada worden geëxporteerd. Het technologische niveau varieert van erg laag voor vele kleine bedrijven tot state-of-the-art in een aantal agroparken.

De Nederlandse industrie is betrokken met de levering van plantmateriaal, installaties, gewasbeschermingsmiddelen en kennis. Er is veel interesse om de betrokkenheid te vergroten, wat tot uiting komt in de strategie van individuele bedrijven en Greenport Holland International. Dit heeft onder meer geresulteerd in het MexiCultura programma.

Drie rekenmodellen

Het kiezen voor een nieuwe kas kan expliciet door het kwantificeren van de effecten van technologie op productie, water- en energiegebruik, water use efficiency, energy use efficiency, investeringen, lopende kosten en terugverdientijd. Er zijn drie rekenmodellen gebruikt: een kasmodel, een gewasgroeimodel en een financieel model. Ze zijn gevoed met een groot aantal biofysische en sociaal-economische gegevens voor de staten Queretaro, Aguascalientes en Sinaloa.

Kasontwerpen

Enkele kasontwerpen zijn geëvalueerd, variërend van relatief eenvoudige kassen met een plastic kasdek en vaste ramen, tot een kas met geautomatiseerde ramen, substraat, verwarming, CO2 toediening, verneveling, energieschermen en een glazen kasdek. Om het potentieel te bepalen is ook een volledig gesloten kas geëvalueerd.

Hoger netto inkomen

Een toenemend technologieniveau resulteert in een toename van de terugverdientijd. Echter verwarming, CO2 toediening, verneveling, energieschermen en een glazen kasdek resulteren ook in een hoger netto inkomen. De water-use efficiency is in de laatstgenoemde gevallen ook het hoogst. De energy-use-efficiency is het hoogst als energieschermen zijn toegepast om de gevolgen van lage nachttemperaturen te beheersen.

De Nederlandse toeleverende industrie en Mexicaanse tuinders kunnen de informatie gebruiken om geïnformeerde besluiten te nemen.