Nieuws

Kees van ‘t Klooster aangesteld als hoogleraar in Ghana

Gepubliceerd op
25 september 2013

Kees van ‘t Klooster is aangesteld als parttime hoogleraar aan de Faculty of Agriculture van de University for Development Studies te Tamale, Ghana. Het doel van deze aanstelling is om de wetenschappelijke samenwerking op het gebied van landbouw tussen Ghana en Nederland te stimuleren en om landbouwirrigatie in het noorden van Ghana te introduceren.

Kees van't Klooster

De leerstoel wordt gefinancierd door Wienco Ghana Ltd. Tevens wordt geld vrijgemaakt om onderzoek naar nieuwe en veelbelovende kansen en mogelijkheden voor landbouwontwikkeling in Ghana mogelijk te maken. De aanstelling is een nieuwe stap in de samenwerking tussen Alterra en de University for Development Studies. De beide universiteiten werkten al samen aan een capaciteitsvergroting voor de geïntegreerde ontwikkeling van het irrigatieproject Sisilu-Kulpawn.

Kees van ‘t Klooster heeft samen met het Wienco Research Fund een oproep gedaan tot het indienen van voorstellen. “Het wordt steeds duidelijker dat de ontwikkeling van de landbouw van groot belang kan zijn voor Ghana”, stelde de universiteit. “Interventies die deze ontwikkeling kunnen versnellen, zijn meer dan welkom. Om dergelijke interventies te kunnen ontwikkelen en testen, is (multidisciplinair) onderzoek nodig. Wienco Ghana Ltd is bezig met het oprichten van een Yagaba Field Station, waar innovatieve interventies kunnen worden getest. De medewerkers en studenten van de University for Development Studies kunnen een bijdrage leveren aan deze interventies. Dankzij de sponsoring door Wienco kunnen onderzoeksbeurzen worden toegekend aan bepaalde voorstellen om multidisciplinair onderzoek mogelijk te maken.