Project

Kennis Basis Bomen

Er wordt onderzoek gedaan naar de autochtoniteit en de genetische diversiteit van relictpopulaties van in het Nederlandse bos aanwezige individueel voorkomende waardevolle loofboomsoorten (zgn. "noble hardwoods") gericht op in situ conservering van deze soorten.

In het bijzonder Kers (Prunus avium) en Iep (Ulmus ssp.) worden binnen dit kader onderzocht, omdat hierbij aangesloten kan worden bij zich momenteel in Europees verband ontwikkelende kennis op dit gebied.