Uitgave

Kennis in Kaarten

Begin 2011 is het boek 'Kennis in Kaarten' verschenen. Het tijdschrift Geo Info recenseerde het als volgt: "Het moge dan een presentatie van onderzoek zijn, maar wat een mooie presentatie is het."

Dit boek is helaas uitverkocht

De atlas bevat 60 hoofdstukjes met kaarten, met compacte en heldere toelichtingen in het Nederlands en Engels, en met illustraties van allerlei soort, verdeeld over zes thema's: ruimtegebruik, water, bodem, natuur, landbouw en gebiedsinrichting. De variatie aan onderwerpen is groot: de zichthinder van coniferen in een open landschap, de spreiding van de EU-landbouwsubsidies in Nederland, een prachtige hoogtekleurenkaart van Nederland, ecoducten en faunatunnels in Bulgarije, en waterbeheer bij de Tana-rivier in Kenia. Het boek nodigt uit tot bladeren, plaatjes kijken, en je laten verrassen door onverwachte onderwerpen."

boekomslag kennis in kaarten

In 'Kennis in Kaarten' maken Wageningse omgevingsonderzoekers met kaarten duidelijk wat de resultaten zijn van hun onderzoek. Ook de wetenschap is de laatste jaren visueler geworden. We kunnen, dankzij de enorm toegenomen mogelijkheden van computers en software, niet alleen inzoomen op een plaats of een gebied, maar ook toekomstscenario's doorrekenen of de historie doen herleven, risico's en kansen in kaart brengen, en op allerlei manieren aan beleid en politiek laten zien wat de mogelijke gevolgen van beleidsvoornemens zijn en met welk beleid zij hun doelstellingen het beste kunnen bereiken.

Visualiseren van wetenschappelijk onderzoek

In de kaarten is dan ook een enorme gelaagdheid aan kennis af te lezen, van de ontwikkeling van een landschap tot problemen met verdroging of landdegradatie, van de plekken waar klimaatverandering tot de grootste risico's leidt tot waar bosvernietiging succesvol wordt tegengegaan, en van de gevolgen van veranderend ruimtegebruik op Europese schaal tot de herinrichting van een volkstuincomplex in Ede. Enzovoort. Het boek gaat over kaarten die niet zijn gemaakt om de kaart zelf, maar die het product zijn van en worden gebruikt bij (het visualiseren van) wetenschappelijk onderzoek naar een duurzame groene leefomgeving. Samen geven de kaarten in dit boek een dwarsdoorsnede van het Wageningse onderzoek in de groene ruimte. Vrijwel alle kaarten zijn het product zijn van geïntegreerd, multidisciplinair onderzoek, en lang niet alle kaarten zijn cartografisch vervaardigd. Ook de computer genereert tegenwoordig kaarten. Maar ook het begin blijft niet onvermeld: in de inleiding wordt teruggeblikt op de historie van de Wageningse cartografie.

Meer informatie

'Kennis in Kaarten / Mapping Research' is een uitgave van de Environmental Sciences Group (ESG) van Wageningen UR, en bevat illustraties van onderzoek van Alterra, het departement Omgevingswetenschappen van Wageningen University en ISRIC World Soil Information. Dit volledig tweetalige boek geeft in 192 pagina's een overzicht van de wijze waarop binnen de ESG met behulp van kaarten aan onderzoek wordt gedaan.

Dit boek is helaas uitverkocht