Kennis is de sleutel naar marktgericht ondernemen LEI Wageningen UR

Nieuws

Kennis is de sleutel naar marktgericht ondernemen in de glasgroentesector

Gepubliceerd op
17 oktober 2013

Stichting STAP is opgericht om een structureel gezonde rendementspositie voor alle Nederlandse marktgerichte glasgroenteproducenten tot stand te brengen. Om deze ambitie te verwezenlijken is een veranderingsproces vanuit de tuinbouwondernemers zelf noodzakelijk.

Meer marktgericht gaan ondernemen is waar het om draait. Kennis is hierbij cruciaal; het is dé sleutel tot een succesvol veranderingsproces. Het LEI is bij STAP betrokken via het opgerichte Ketenkennis-Platform. Het doel van dit Platform is om beschikbare kennis, ervaringen en onderzoek op het gebied van marktgericht ondernemen te koppelen aan ondernemersvragen op dit gebied. Daarnaast wordt beoogd om (geclusterde) vragen en kennisbehoeften van ondernemers binnen de voedingstuinbouw mede richting te laten geven aan de totstandkoming van programma's bij onderzoeks- en kennisinstellingen.

Gerben Splinter: “Met de begeleiding van LEI BIA in individuele bedrijfscases (op het niveau van een teler of van een telersvereniging) helpen wij ondernemers vanuit de achterban van STAP om in stappen marktgericht ondernemen gestalte te geven. Dit doen we met Business Model Innovatie. 

Een concreet voorbeeld is een project waarbij een individuele teler in het topsegment is begeleid om zijn reststroom te verwaarden. De ondernemer wordt geholpen bij het vinden van een businessmodel, waarbij deze reststroom tot waarde wordt gebracht. Met STAP is de afspraak gemaakt dat de opgedane kennis wordt vertaald naar een casebeschrijving met lessons learned. Deze inspirerende case-beschrijvingen zijn beschikbaar voor alle telers, zodat het collectief maximaal profiteert van de opgedane kennis.