Nieuws

Kennis voor de Toekomst

Gepubliceerd op
21 augustus 2013

Jaarrapportage Kennisbasisonderzoek 2012

Onlangs kwam de Jaarrapportage Kennisbasisonderzoek DLO 2012, Kennis voor de Toekomst uit, waarin van Wageningen UR  het in 2012 uitgevoerde kennisbasisonderzoek presenteert. Dit onderzoek heeft een strategisch karakter en richt zich op het ontwikkelen van nieuwe kennis voor de middellange termijn (3-5 jaar), zowel voor toepassingen in het bedrijfsleven, voor het ministerie van Economische Zaken (EZ) als voor maatschappelijke stakeholders op het groene beleidsterrein van EZ.

Relatie met topsectoren

De rapportage bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op algemene aspecten van het kennisbasisonderzoek. Er is speciale aandacht voor de relatie tussen het kennisbasisonderzoek en de uitvoering van de innovatiecontracten van topsectoren. Ongeveer de helft van de voor kennisbasis beschikbare capaciteit is ingezet voor de ontwikkeling van topsectoren in de economie. Wageningen UR heeft actief geparticipeerd in de ontwikkeling van de kennisagenda’s en innovatiecontracten van de topsectoren Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Ook zijn bijdragen geleverd aan het crossectorale programma Biobased Economy en aan de kennisagenda’s van de topsectoren Life Sciences and Health en Water.

In het tweede deel van de jaarrapportage staan de rapportages van de verschillende kennisbasisprogramma’s zelf.

De Jaarrapportage Kennisbasisonderzoek 2012, Kennis voor de Toekomst is gratis beschikbaar, geschreven voor het ministerie van EZ.