Ketenontwerp en beleidsadvisering

Ketenontwerp en beleidsadvisering

Wageningen Food & Biobased Research heeft jarenlange ervaring met onderzoek en projecten op het gebied van ketenontwerp voor de biobased economy. Wij kijken niet alleen vanuit de aanbodzijde van biomassa en de mogelijke technologieën, maar juist ook vanuit de marktvraag naar biobased producten en de biomassaketen.