Promotie

Keuzes voor melkproductie met minder broeikasgassen

Door de toenemende consumptie van dierlijke producten, zoals melk en vlees, nemen ook de milieueffecten van de veehouderij toe. Een voorbeeld is de uitstoot van broeikasgassen, die bijdragen aan klimaatverandering.

Voer- en fokkerijmaatregelen zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van broeikasgassen in de melkveehouderij. Deze maatregelen zijn echter pas effectief als ze broeikasgassen in de hele keten verlagen en de extra kosten minimaal zijn. Om te bepalen welke maatregelen in de praktijk kunnen worden toegepast is een integrale evaluatie vereist.

Corina van Middelaar
There is no single solution to substantially reduce greenhouse gas emissions from dairy production.
Corina van Middelaar

Uitstoot broeikasgassen terugdringen

Er blijken verschillende opties te zijn om broeikasgassen in de melkveehouderij te verlagen, waarbij de een kosten-effectiever is dan de ander. Het voeren van jong gemaaid kuilgras en het voeren van nitraat is bijvoorbeeld kosten-effectiever dan het voeren van lijnzaad. Daarnaast is fokken op verlengde levensduur en, vooral op minder efficiƫnte bedrijven, hogere melkproductie, een manier om de uitstoot te verlagen. Uiteindelijk kan echter alleen een combinatie van verschillende maatregelen de uitstoot van broeikasgassen ingrijpend terugdringen.