Uitgave

Klimaat voor Ruimte

De resultaten van het onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte zijn gebundeld in een brochure met samenvattingen van de projecten die binnen dit programma zijn uitgevoerd. Korte, heldere teksten over het onderzoek naar de kansen en bedreigingen van klimaatverandering voor de Nederlandse samenleving en naar mogelijke adaptatie-opties in het ruimtegebruik.

boekomslag klimaat voor ruimte

Er zijn onder andere nieuwe regionale klimaatscenario’s ontwikkeld en er is een breed scala aan onderzoek naar aanpassing aan klimaatverandering in verschillende sectoren uitgevoerd. Tevens heeft onderzoek plaatsgevonden naar landgebonden emissies en de monitoring hiervan en is de kennis van een aantal projecten geïntegreerd in instrumenten. Tenslotte heeft het programma veel gedaan aan kennisoverdracht. Zo zijn lesprogramma’s ontwikkeld en zijn er vele dialoogbijeenkomsten, conferenties en workshops georganiseerd en publicaties uitgebracht.

Klimaatverandering en aanpassing aan de gevolgen ervan stonden nog niet op de agenda van beleidmakers, bestuurders en bedrijven toen Klimaat voor Ruimte in 2001 werd opgesteld en in 2004 van start ging onder leiding van Pavel Kabat. Klimaat voor Ruimte, en het later gestarte onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat, stelden zich daarom tot doel om binnen vijf jaar klimaat op die bestuurlijke agenda’s te krijgen.

Pavel Kabat: "Onze focus heeft in de eerste jaren op agendering in de publieke sector gelegen. Voor de ruimtelijke ordening en het waterbeheer is dat goed gelukt op zowel nationaal en regionaal niveau. De valorisatie van de ontwikkelde kennis naar de markt zal door een initiatief van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat in de komende jaren worden versterkt. Dit zal gebeuren door middel van publiek-private samenwerkingsverbanden, waarbij private partijen in de lead zijn en waarbij wordt aangesloten bij het topsectorenbeleid van de overheid."

Verkrijgbaarheid