Promotie

Klimaatonzekerheid in het Rijnstroomgebied

De verwachting is dat klimaatverandering de intensiteit en frequentie van regenbuien in het Rijnstroomgebied zal verhogen. Deze regenbuien hebben een directe invloed op het voorkomen van hoog water in de Rijn.

Promovendus Saskia van Pelt
Promotor prof.dr. P (Pavel) Kabat
prof.dr. BJM (Bas) Arts
Copromotor prof. dr BJJM van den Hurk
Organisatie Wageningen University, Water Systems and Global Change, Leerstoelgroep Bos- en natuurbeleid
Datum

ma 27 januari 2014

Ons onderzoek heeft de resultaten van een groot aantal klimaatmodelsimulaties geanalyseerd voor de afvoer bij Lobith en twee gebieden in Duitsland. De resultaten voor de Duitse gebieden laten zien dat aan het einde van de 21ste eeuw er meer dan 90% kans is dat het overstromingsrisico groter is dan het huidige risico. Daarnaast laten de resultaten zien dat een groot deel van de spreiding van de onzekerheid is toe te schrijven aan natuurlijke klimaatvariabiliteit.

The contribution of natural climate variability to the total uncertainty of future changes in river discharge is underestimated by water managers
Saskia C. van Pelt

Duurzame Delta

Om te communiceren over deze resultaten hebben we in dit onderzoek gebruik gemaakt van het interactieve 3D simulatiespel “Duurzame Delta”. In dit spel kunnen watermanagers adaptatiemaatregelen ontwikkelen voor een hypothetisch rivierengebied. Een computermodel rekent vervolgens door wat het effect is van deze maatregelen onder klimaatverandering. Door het spel begrijpen de watermanagers de onzekerheden beter en zien direct de effecten van de maatregelen die ze nemen.