Klimaatverandering en gevolgen voor boeren

Onderzoeken hoe de klimaatverandering wordt ervaren door ondernemers in de landbouw en recreatiesector in Zeeuws Vlaanderen. De bewustwording over de gevolgen van klimaatverandering moet leiden tot het herkennen van kansen om het gebied klimaatbestendig te maken en het ontwikkelen van bedrijfstakgerichte of gebiedsgerichte adaptatiestrategieën voor de korte en middellange termijn.

klimaatverandering en kansen voor boeren

Resultaten eerste fase

Zeeuws Vlaanderen kent een kleinschalige mozaïek van bodemgebruik met een grote diversiteit aan gewassen. Ongeveer 70% van de agrarische bedrijven heeft akkerbouw als hoofdberoep. Recreatie is vooral geconcentreerd in de westelijke kuststreek. Uit gesprekken met ondernemers blijkt dat ze merken dat het weer de laatste jaren verandert. De perceptie omtrent veranderende weersomstandigheden en de mate waarin ondernemers de extremen als last ervaren, verschilt per bedrijfstak. Recreatiehouders herkennen grote verschillen in het weer, maar geven aan dat de weerssituatie in Zeeuws-Vlaanderen vaak beter is dan in de rest van het land. Samen met de ondernemers is een overzicht gemaakt van kansen en bedreigingen voor beide sectoren door weers- en klimaatveranderingen. Ook zijn de bedrijfseconomische effecten van huidige en toekomstige weersextremen voor de sectoren geëvalueerd.

Uit de gesprekken blijkt dat ondernemers in de regio hun bedrijfsvoering ook nu al voortdurend aanpassen aan het weer, zij het geleidelijk. Ze laten zich daarbij primair leiden door hun eigen concrete waarnemingen van weersomstandigheden en staan zeer kritisch tegenover de abstracte informatie over verwachte klimaatverandering uit wetenschappelijk onderzoek. Ondernemers ervaren de klimaatscenario’s van het KNMI niet als richtinggevend voor het nemen van maatregelen, maar richten zich op het weer zoals zij dat in de voorgaande jaren ervaren hebben.

De ondernemers ervaren verder, dat het weer aan de Zeeuws-Vlaamse kust vaak afwijkt van de (landelijke) weersverwachting. Met name voor recreatiehouders is dat ongunstig, omdat toeristen hun vakantie of dagjes uit vaak plannen op basis van de weersvoorspellingen in het (landelijke) nieuws. In de communicatie daarover op het nieuws of in de media zou een verbeterslag gemaakt kunnen worden.

Het vervolg

In de tweede fase van het project worden op basis van de ervaringen van de ondernemers adaptatie-strategieën en nieuwe kennisarrangementen verder geconcretiseerd en uitgewerkt. Ook wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een blijvend lokaal netwerk.Bekijk het Fasedocument Klimaatverandering als Kans voor ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen

Deel I: de perceptiefase in Edepot zoeken /plaatsen