Project

Kloosterpark Oirschot

Het onderzoek is gepresenteerd op 4 september 2009 in Oirschot. Aanbieding aan de Burgemeester van Oirschot.

Door vergrijzing van de bewoners moeten veel kloosters in Nederland sluiten. Voor de gebouwen en terreinen moet vervolgens een nieuwe functie worden gezocht.

037jezus200x303.jpg

Dit is ook het geval voor het park van het Montfortanenklooster in het Brabantse Oirschot. Dit klooster is gebouwd rondom het kasteel Oud-Bijsterveld uit 1772, een Rijksmonument. Het park is aangelegd in een Engelse landschapsstijl met waterpartijen en verschillende religieuze elementen zoals een Lourdesgrot, een Calvarieberg, een kapel en een begraafplaats.

Het geheel is aangekocht door het gemeentelijke Woningbedrijf, dat dit complex wil ombouwen tot een zorgcentrum met een openbaar toegankelijk park. De Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) staat positief tegenover de functieverandering, maar vindt dat de gemeentelijke plannen beter kunnen. De Stichting heeft de Wetenschapswinkel gevraagd haar daarbij te helpen.

062boomknuffel200x306.jpg

Een student Leerstoelgroep Landschapsarchitectuur heeft in het kader van zijn afstuderen aan de volgende onderzoeksvragen gewerkt:

  • Wat zijn cultuurhistorische waarden van het park?
  • Welke natuurwaarden zijn van belang voor het (toekomstige) park?
  • Wat zijn uitgangspunten voor het minimaliseren van bouwschade aan het park?
  • Welke maatschappelijke functies kan het park vervullen?
  • Hoe kan het park aansluiten op de omgeving?
  • Wat is een goed ontwerp voor het park?

Dit heeft hij samen gedaan met zijn begeleider van de Leerstoelgroep Landschapsarchitectuur, de SBEO, lokale deskundigen, een specialist in kloostertuinen en een onderzoeker van Alterra, onderdeel van Wageningen UR. Zijn toegang tot het kloosterarchief bleek een onvermoede bron van waardevol historisch materiaal.

Download

Opdrachtgever

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot

Projectcoördinatie

Judith Westerink - Centrum Landschap, Alterra

Uitvoering

Luc Joosten - Leerstoelgroep Landschapsarchitectuur
Judith Westerink (projectleider) - Centrum Landschap, Alterra
Lèneke Pfeiffer-Vermeer - Wetenschapswinkel Wageningen UR

Begeleidingscommissie

Frans Adriaanse en Joris van Esch - Stichting Behoud Erfgoed Oirschot
Erik de Jong - Leerstoelgroep Landschapsarchitectuur
Judith Westerink (projectleider) - Centrum Landschap, Alterra
Lèneke Pfeiffer-Vermeer (projectassistent) - Wetenschapswinkel
Carla Oldenburger - Oldenburgers Historische Tuinen

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR