Nieuws

Koeienscheten zijn een groot probleem

Gepubliceerd op
18 september 2012

SBS 6 maakte een korte reportage over methaanemissies bij koeien op Knowledge Transfer Centre De Marke.

Op dit melkveeproefbedrijf onderzoeken wetenschappers van Wageningen UR Livestock Research manieren om de emissie van het broeikasgas methaan te verminderen.

Dit gas komt vrij via de mest en de adem van de koe. Ook doen zij onderzoek naar het opvangen van methaangas om dit juist nuttig te gebruiken.

Bekijk de reportage van SBS6 van vrijdag 14 september in Hart van Nederland.