Project

Kokkelbestand in Nederlandse kustwateren

Kokkels leven ingegraven op - bij laagwater - droogvallende zandplaten in de Waddenzee en het Delta gebied. De handmatige visserij op kokkels vist een beperkt deel van het totale bestand op terwijl kokkels ook de voedselbron voor schelpdieretende vogels zijn. De kokkel-bestandsopname is daarom de richtlijn voor exploitatie en een indicatie voor de ecologische situatie van het gebied.

IMARES doet onderzoek in de Nederlandse wateren naar schelpdieren, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de meest voorkomende soorten. Kokkels zijn zeer algemeen voorkomende schelpdieren waarvan de bestanden van jaar op jaar sterk kunnen veranderen. Dit is veelal het gevolg van grote of geringe broedval en winteroverleving.

De bestandsopnames van kokkels worden daarom jaarlijks uitgevoerd in alle gebieden waar kokkels te verwachten zijn zoals de Waddenzee en het Deltagebied. Kokkels kunnen meerdere jaren oud worden maar hun aantal neemt met de leeftijd wel af. Daarom worden de kokkels tijdens het onderzoek naar leeftijdsklasse ingedeeld en kan op deze wijze de leeftijdsopbouw van de populatie op verschillende plaatsen worden bepaald.

Klik op de foto voor een grotere weergave.

IMARES heeft speciale kokkelmonstertuigen ontwikkeld om op de zandplaten van de Waddenzee en in het Deltagebied bestandsopnamen van kokkels te kunnen uitvoeren en om daarbij zo min mogelijk bodemverstoring te veroorzaken. De stempelkor en het kokkelschepje zijn daar twee voorbeelden van. Beide methoden worden vanuit een boot bediend. Daarnaast zijn er kokkels die zo hoog in de getijzone liggen dat daar alleen te voet gemonsterd kan worden tijdens laagwater met een steekbuis. Deze combinatie van methoden geeft een gebied dekkende bemonstering in het verspreidingsgebied van kokkels waardoor het gehele bestand kan worden bepaald.