Orion in mei 2013

Persbericht

Koningin Máxima opent onderwijsgebouw Orion van Wageningen University

Gepubliceerd op
4 juli 2013

Hare Majesteit Koningin Máxima zal op maandag 2 september 2013 het nieuwe onderwijsgebouw Orion van Wageningen University op Wageningen Campus officieel openen. Zij doet dat bij de opening van het Academisch Jaar van Wageningen UR (University & Research centre). De openingsplechtigheid heeft dit jaar als thema 'Responsible Growth'. Speciale sprekers zijn de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, en de senior-vice president van het Wereld Natuur Fonds, Jason Clay.

Orion is het tweede onderwijsgebouw, naast het gebouw Forum, op Wageningen Campus. De campus werd in 2007 geopend door Hare Majesteit Koningin Beatrix. Het moderne complex kent naast gebouwen van Wageningen University ook een aantal van de instituten van Wageningen UR die marktgericht onderzoek verrichten.

Orion biedt onderwijsfaciliteiten aan 2600 studenten. Door samenvoegen van 6 zalen is het mogelijk een groot auditorium te creëren met 744 zitplaatsen: de Waaierzaal. Hier vindt op 2 september de openingsplechtigheid plaats.

Orion, ontworpen door Ector Hoogstad Architecten uit Rotterdam is een karakteristiek gebouw met een vijfhoek als grondvorm en acht verdiepingen hoog. De eerste paal werd geslagen op 15 april 2011. Oorspronkelijk stond de bouw van  Orion gepland in 2018 maar door de forse groei van het aantal studenten aan Wageningen University bleek een tweede onderwijsgebouw naast Forum al veel eerder nodig. Bij de bouw van Orion is veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Het gebouw is met een GreenCalc score van meer dan 480 het meest duurzame pand op de Wageningen Campus.

Koningin Máxima tijdens een officeel en publiek bezoek aan Den Haag. Schalke fotografie | Melissa Schalke / Shutterstock.com
Koningin Máxima tijdens een officeel en publiek bezoek aan Den Haag. Schalke fotografie | Melissa Schalke / Shutterstock.com

Opening Academisch Jaar 2013-2014

Het thema van de opening van het Academisch Jaar 2013-2014 van Wageningen UR is Responsible Growth. Economische groei is belangrijk voor meer welvaart en een betere kwaliteit van leven. Food & agri is een gebied dat die economische groei kan helpen realiseren. Want, de vraag naar voedsel zal in de komende tijd gaan verdubbelen, vooral die naar dierlijk eiwit. Tegelijkertijd moet het beslag op onze natuurlijke hulpbronnen en op het milieu worden teruggebracht. Ofwel 'Meer met Minder'. Dat is een enorme uitdaging die vraagt om adequate kennis, de nieuwste technologie, betrouwbare afspraken en een op feiten in plaats van op emoties gebaseerde besluitvorming. Belangrijke voorwaarden om te komen tot een 'verantwoorde groei'. Hoe deze uitdaging het hoofd geboden kan worden zal worden toegelicht door dr. Jason Clay, senior Vice-President van het World Wildlife Fund, minister van Economische Zaken Henk Kamp en de voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, dr. Aalt Dijkhuizen.