Nieuws

Kosten onkruidbeheer op verhardingen

Gepubliceerd op
13 januari 2012

In het kader van het KRW innovatieprogramma Duurzaam Terreinbeheer is een studie uitgevoerd naar de kosten van onkruidbeheer op verhardingen.

Kostprijzen zijn berekend voor verschillende technieken van onkruidbestrijding op verhardingen. Hierbij is een kostensystematiek toegepast die gangbaar is binnen grond-, weg- en waterbouw en de groensector. De kengetallen waarmee is gerekend zijn aangeleverd door diverse groenaannemers en producenten van machines

Uit het onderzoek blijkt – niet geheel onverwacht – dat de prijzen vooral worden bepaald door de vervangingswaarde van de machines, inzetbaarheid van de machines over het jaar en capaciteit (ha/uur). De berekende prijzen variëren van ca. 1 tot 8 eurocent per m2 afhankelijk van de techniek.  Met deze prijzen kunnen kosten van bestekken en werkpakketten in perspectief worden geplaatst. Als voorbeeld is een bestek voor beeldkwaliteit B uitgewerkt. De berekende jaarkosten liggen tussen minimaal 4 en maximaal 29 eurocent per m2 en worden sterk bepaald door de gekozen techniek. Er is anno 2012 nog steeds een groot verschill tussen prijzen voor chemische en niet chemische technieken van, op jaarbasis globaal 10 eurocent per m2.