Testimonial

Kostenbesparend en duurzaam bloementransport met behoud van kwaliteit

De onderzoeken van Wageningen University & Research komen zelden alleen. Zo is Compact & Droog van Food & Biobased Research onder meer het vervolg op CoCoS (Containerisatie en Conditionering in Sierteeltketens) en een voorloper van Q-cotrans (kwaliteitsmanagement in co-modale transportketens).

Jan Boekestijn, manager Import FleuraMetz, derde exporteur van Nederland en wereldmarktleider in het bloemistensegment
Een belangrijk deel van de bloemenbranche vervoert nog op water. Dat móet anders en het kán anders. Compact & Droog levert de argumentatie.
Jan Boekestijn, manager Import FleuraMetz, derde exporteur van Nederland en wereldmarktleider in het bloemistensegment

Jan Boekestijn, manager Import bij bloemenleverancier FleuraMetz, was bij alle drie betrokken: “Want ik geloof dat duurzaamheid en kostenbesparing in het bloementransport hand in hand kunnen gaan met kwaliteit.”

Het onderzoek naar een langere houdbaarheid van bloemen en andere – goedkopere en duurzamere – transportmodaliteiten loopt inmiddels een decennium. Het begon met de mogelijkheid zeecontainers in te zetten in plaats van het gangbare, snellere, maar duurdere en meer belastende vervoer per vliegtuig. Conclusie: het kan, mits een goede dienstregeling én afhankelijk van het soort bloemen. Welke bloemen, dat was het onderzoeksobject van CoCoS in 2008, waaraan FleuraMetz een bijdrage leverde met projectinput en een pilot: “We hebben verschillende soorten bloemen volgens vaste protocollen per zeecontainer van Ecuador naar Nederland vervoerd. De resultaten waren veelbelovend; genoeg grond voor vervolgonderzoek.”

Kennisontwikkeling

Dat vervolgonderzoek werd Compact & Droog, naar verschillende manieren en methodes voor het droog (en daarmee compacter) vervoeren van bloemen en de effecten daarvan op de kwaliteit, kosten en CO2-uitstoot. Doel: kennisontwikkeling. En daarmee onderbouwde argumenten voor een weloverwogen keuze. Volgens Boekestijn een lastig kip-en-ei-verhaal voor de sector: “Kwaliteit of kosten, wat stel je op de eerste plaats? Daar is niet tussen te kiezen. Daarom ben ik blij dat Compact & Droog laat zien – bevestigt – dat het kwaliteitsverschil tussen droge, voorgewaterde en traditionele bloemen te verwaarlozen is. Metz vervoert al tientallen jaren de bloemen droog in kratten, Fleura vooral op water. Dat maakte Compact & Droog een interessante case voor het fusiebedrijf FleuraMetz. Vooral het rekenmodel kan een goed hulpmiddel zijn bij een omslag naar meer droog vervoer.”

Fasering

Compact & Droog liep van 2009 tot 2012, in vier fases. Allereerst werd de onderzoeksvraag gedefinieerd op basis van vragen en wensen uit het bedrijfsleven. Daarna zijn economische en duurzaamheidaspecten onderzocht bij verschillende vervoersmiddelen en verschillende bestemmingen. Vervolgens zijn er experimenten gedaan met diverse soorten bloemen: kunnen ze droog, kunnen ze compact, kan de hele keten droog, welke problemen zou je kunnen verwachten en zijn die problemen er ook nog als ze eenmaal bij de consument in de vaas staan? Tot slot zijn er vijf intensieve pilots gedaan.

Praktijk

Ook hier nam FleuraMetz een pilot voor zijn rekening: “Volgens een bepaald schema hebben we bloemen deels wel en deels niet droog door de hele keten vervoerd, van de teler in Ecuador naar een Cash & Carry in Duitsland en een bloemist in Frankrijk – aangezien we zowel rechtstreeks leveren als via de tussenhandel. Spannend? Nee, wel nieuwsgierig. Ik geloofde dat de gedachte en theorie van Compact & Droog juist waren. Bovendien ligt bij de importketen vanuit Ecuador al jaren lang onze focus op temperatuur, één van de belangrijkste kwaliteitsvariabelen. Een goede startkwaliteit is van groot belang. Goede bloemen kunnen slechter worden tijdens transport, maar slechte bloemen nooit beter. Daarom was ik niet bezorgd om grote verliezen.”

De resultaten van de experimenten en pilots hebben onder meer geleid tot een concreet rekenmodel, waarmee de bloemensector zelf de kosten en kwaliteit kan berekenen op basis van zelf in te vullen kengetallen. Een handig middel, vindt Boekestijn. “Maar het doel is natuurlijk de juiste kwaliteit.”

Vervolgens

Op die kwaliteit wordt voortgeborduurd in Q-cotrans, waarin FleuraMetz ook participeert. Doel: ‘slimme’ ketens van teler tot retailer (van zowel bloemen als groente en fruit), door op elk moment in de keten de restkwaliteit te voorspellen. Het oriënterende onderzoek heeft al veel belangstelling getrokken, wetenschappelijk, maatschappelijk en commercieel. Vervolgonderzoek staat dan ook al in de steigers.