melkveehouderij

Nieuws

Kringloopwijzer the movie

Gepubliceerd op
6 juni 2013

De kringloopwijzer is een hulpmiddel voor melkveebedrijven om de stikstof-, fosfaat- en (binnenkort ook) koolstofkringlopen in kaart te brengen.

De technische prestaties zoals gewasopbrengsten en milieuprestaties (overschotten, emissies en excreties) worden in beeld gebracht. Het project ‘Kringloopwijzer’ heeft een informatiefilm gemaakt, die in het kort laat zien wat de kringloopwijzer inhoudt.

Download de Kringloopwijzer via Mijn Kringloopwijzer

Elk melkveebedrijf heeft te maken met kringloop; van grond naar voer, van voer naar mest en van mest weer terug naar de bodem

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan