Persbericht

Kweek eetbare insecten moet grootschaliger

Gepubliceerd op
7 mei 2013

Willen we op den duur de groeiende wereldbevolking kunnen voeden, ook met steeds meer dierlijk eiwit, dan is productie op grote schaal van eetbare insecten onontkoombaar. Het kweken van insecten, in de vorm van miniveestapels, is milieuvriendelijk, vraagt weinig grond en levert voedsel met een hoge voedingswaarde op. Als nieuwe voedselindustrie kan het bovendien een vorm van bedrijvigheid worden die grote groepen mensen een behoorlijk bestaan biedt. Dat is de strekking van het boek Edible insects: future prospects for food and feed security geschreven door wetenschappers van Wageningen University en wereldvoedselorganisatie FAO. Het boek wordt op 13 mei in Rome gepresenteerd.

De auteurs geven in hun boek een overzicht van de laatst beschikbare en meest complete gegevens uit een grote verscheidenheid aan bronnen en van deskundigen. Zo blijkt dat minstens twee miljard mensen met regelmaat insecten consumeren. Op dit moment zijn meer dan 1900 insectensoorten geïdentificeerd als eetbaar, daaronder keversoorten (31 procent ), rupsen (18 procent) en bijen, wespen en mieren (14 procent).

Spaghetti met meelwormen
Spaghetti met meelwormen

Insecten zijn voedzaam en gezond

Insecten zijn, op basis van onderzoek, zeer voedzaam en gezond, eiwitrijk en vele soorten bevatten onverzadigde vetzuren als omega-3 en -6 in de zelfde mate als vis. De milieuvoordelen van insectenkweek zijn, voor zover nu vast staat, onmiskenbaar: insecten zetten veel efficiënter voer om in eigen lichaamsgewicht dan bijvoorbeeld kippen, varkens of runderen. Bovendien stoten ze in vergelijking met de traditionele veeteelt 50 keer minder broeikasgassen uit en tien keer zo weinig. Ook   vormen ze minder risico bij het overbrengen van dierziekten op de mens.

Bonbons met eetbare sprinkhaan
Bonbons met eetbare sprinkhaan

Westerse weerstand tegen consumptie insecten

Consumptie van insecten (‘entomofagie’) staat sterk onder invloed van cultuur en religie. In veel regio’s is het een gebruikelijke voedselbron. Westerlingen hebben de neiging dergelijk gedrag te verafschuwen en als “primitief” te bestempelen. Er zal daarom, menen de auteurs van het boek, veel inspanning moeten worden gestoken in communicatiestrategieën om consumptie van insecten te promoten. De niet-westerse consument zal insecten als voedsel moeten herwaarderen in plaats van westerse voedselpatronen over te nemen. En om de weerstand bij de westerse consument weg te nemen kunnen mogelijk verwerkingsmethoden, zoals malen of eiwitextractie dienen waarbij de insecten als zodanig niet herkenbaar zijn.

De betrokken wetenschappers stellen dat er nog veel moet gebeuren om grootschalige insectenkweek te realiseren. Zo liggen er nog allerlei uitdagingen op het gebied van industriële geautomatiseerde kweekmethoden, verwerking en conservering van insectenproducten, wet- en regelgeving bijvoorbeeld rond de voedselveiligheid, en gastronomie.

Belangrijke knelpunten

Ondanks dat er al veel bekend is over de voordelen van de productie en consumptie van insecten vinden de auteurs dat er snel en gelijktijdig een antwoord moet komen op een viertal belangrijke knelpunten. Zo is nog meer documentatie nodig over de voedingswaarde van insecten om dat efficiënter te promoten als gezond voedsel. Daarnaast moeten de invloeden op het milieu nog beter in kaart worden gebracht om het te kunnen vergelijken met die van de traditionele veehouderij. Verder moet er meer duidelijkheid komen over de sociaal-economische voordelen van insectenkweek, speciaal gericht op de voedselzekerheid van de armste bevolkingsgroepen. En tenslotte moet er een duidelijk en samenhangend stelsel aan internationale regelgeving komen die de weg baant voor investeringen, die een volledige ontwikkeling van een nieuwe industrietak en internationale handel op dit gebied mogelijk maakt.