Nieuws

Kwieke kuikens door slimme camera’s

Gepubliceerd op
17 maart 2020

Wageningen Livestock Research, onderdeel van Wageningen University & Research, ontwikkelt een systeem dat gedrag van vleeskuikens automatisch analyseert en interpreteert. Het systeem moet pluimveehouders eenvoudig en betaalbaar ondersteunen in het voorkomen van beenproblemen bij kuikens en verbeteren van dierwelzijn.

Voor dat onderzoek ontvangt dr. Ingrid de Jong 500.000 dollar (442.000 euro) van het SMART Broiler Initiative. Dankzij steun van Plukon Food Group, CLK GmbH en Universiteit Utrecht loopt het projectbudget op tot een totaal van 610.000 dollar (538.000 euro). Ook de Zweedse Lantbruk Universiteit en het Amerikaanse Virginia Tech zijn partner in dit project.

Bij dit soort projecten worden vaak grote, dure en ingewikkelde systemen opgetuigd. Voor ons is de eenvoud en betaalbaarheid van het systeem de randvoorwaarde. We beginnen dus precies andersom.
Dr. Ingrid de Jong

Monitoren, interpreteren, alarmeren

Vleeskuikens zijn gevoelig voor problemen met hun benen, en dus met lopen. Dat tast het welzijn en de productie aan. De gebruikelijke methoden om dierwelzijn in kaart te brengen, zijn gebaseerd op menselijke observatie. Dat is arbeidsintensief en kan leiden tot vertraagde interventie.

Dr. Ingrid de Jong: “We onderzoeken of we met 3D infraroodcamera’s het gedrag van vleeskuikens voortdurend kunnen monitoren en interpreteren. En natuurlijk waar nodig de pluimveehouder automatisch kunnen alarmeren. Het filmen van dieren is eenvoudig. Het ontwikkelen van een systeem dat die beelden analyseert; dat is de kunst. Het is vooral uitdagend om gedrag van dieren in grote groepen te monitoren. Hoe rennen, lopen en spelen de kuikens? Hoe gaan ze met elkaar en hun omgeving om?”

Keep it simple

Het einddoel is een eenvoudig en betaalbaar systeem dat pluimveehouders ondersteunt in het verbeteren van dierwelzijn op hun bedrijf. Bijvoorbeeld doordat ze een signaal krijgen wanneer er in een groep vleeskuikens problemen (dreigen te) ontstaan. Zo kunnen ze in een vroeg stadium ingrijpen.

De Jong: “Bij dit soort projecten worden vaak grote, dure en ingewikkelde systemen opgetuigd. Vervolgens moeten deze met alle macht gecomprimeerd worden om ze in de praktijk toepasbaar te krijgen. Voor ons is de eenvoud en betaalbaarheid van het systeem de randvoorwaarde. We beginnen dus precies andersom.”

SMART Broiler Initiative

SMART Broiler ontwikkelt geautomatiseerde sensoren, monitoring-, analyse- en rapportagetechnologieën (SMART) om het welzijn van vleeskuikens wereldwijd objectief en volledig te beoordelen. Deze tools hebben het potentieel om het welzijn van miljarden kippen per jaar wereldwijd te verbeteren. SMART Broiler is een initiatief van The Foundation for Food and Agriculture Research (FFAR) en McDonald’s. Het initiatief bestaat uit twee fasen. Fase 1 voorziet in fondsen (ca. 2 miljoen dollar) voor ontwikkeling en testen van technologieën. Fase 2 verfijnt en valideert de meest belovende technieken uit fase 1. De fondsen daarvoor worden waarschijnlijk eind 2021 toegekend.