Nieuws

LEI ziet kansen in krimp

Gepubliceerd op
13 augustus 2012

Bevolkingskrimp is een hot issue. De vergrijzing en ontgroening (minder jongeren) leidt in sommige regio’s al tot het vertrek van middenstanders, het sluiten van scholen en huizen die leegstaan. Maar bevolkingskrimp biedt ook kansen, blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR. Want landbouw en toerisme kunnen de leefbaarheid en economische vitaliteit van het platteland verhogen.

Dalende grondprijzen en vrijgekomen ruimte

Het onderzoeksrapport  Landbouw en recreatie in krimpregio's; Knelpunten en kansen geeft antwoord op de gevolgen en kansen van landbouw en recreatie in de drie krimpregio's: Noord- en Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg. Op verzoek van het ministerie van EL&I deden de Wageningen UR-instituten LEI en Alterra gezamenlijk onderzoek.  

Onderzocht werd welke gevolgen krimp kan hebben op landbouw en recreatie in het landelijk gebied. En vice versa: welke rol landbouw en recreatie kunnen spelen in het oplossen van problemen die zijn ontstaan door krimp.  

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat landbouw en toerisme vooral kunnen bijdragen aan de verminderen van krimpproblematiek door de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Bevolkingskrimp biedt kansen voor landbouw en voor recreatie en toerisme omdat de dalende grondprijzen en vrijgekomen ruimte, bijvoorbeeld benut kunnen worden voor agroparken (landbouw) of themaparken (recreatie). Zowel economische vitaliteit als leefbaarheid zijn meegenomen in het onderzoek.

Vergrijzing en ontgroening

De bevolkingsgroei in Nederland komt geleidelijk tot stilstand, waarna waarschijnlijk een daling inzet. Krimp is een proces waarbij het gaat om daling van het aantal inwoners en om veranderingen in de bevolkingsstructuur, bijvoorbeeld naar leeftijd (vergrijzing en ontgroening).

De groei verschilt per regio en als sommige regio's blijven groeien zullen andere noodzakelijkerwijs krimpen. In sommige regio's is de bevolking al aan het dalen, andere krijgen in de nabije toekomst met krimp te maken. Dit proces zal op regionaal niveau aanzienlijke sociale en economische gevolgen hebben.

Interesse uit Italiƫ

Dat bevolkingskrimp niet alleen een Nederlands probleem is, blijkt uit de interesse in Italiƫ voor het onderzoek van Alterra en het LEI. Begin augustus ontving het LEI een Italiaanse delegatie docenten en studenten van de studie Landschapsarchitectuur. Directe aanleiding van hun interesse is de Expo 2015 in Milaan. Voor deze expo houdt de groep studenten zich bezig met de agrocultuur rond Torino en hoe die aantrekkelijk te maken is voor toeristen. Het vraagstuk sluit aan bij de publicatie en kennis en ervaring van het LEI.

Publicatie