Labyrint TV: Expeditie op Spitsbergen

Op zondag 15 september stond het TV-programma Labyrint in het teken van het Nederlands wetenschappelijk onderzoek op Spitsbergen.

» Bekijk de uitzending van Labyrint: De strijd om de Noordpool

Academische Jaarprijs: een TV-uitzending

In oktober 2012 wonnen onderzoekers en studenten van Wageningen UR, de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam de publieksprijs van de Academische Jaarprijs voor hun plannen voor een expeditie naar Edgeøya, Spitsbergen. De prijs is de uitzending op Labyrint over het Noordpoolonderzoek dat uitgevoerd wordt door deze kennisinstellingen.

Onderzoekers gevolgd door cameraploeg

In de zomer van 2013 waren de onderzoekers van Wageningen UR en de Rijksuniversiteit Groningen op Spitsbergen. Het camerateam van VPRO/NTR volgde het werk van de onderzoekers gedurende een week.

De uitzending toont het onderzoek van Maarten Loonen en Louwrens Hacquebord van het Arctisch Centrum in Groningen naar migratieroutes van ganzen en sterns en de rol van wetenschap binnen de politiek rondom het Arctisch gebied.

De politieke issues in dit gebied zijn onder andere winning van olie en gas en scheepvaart. Ariadna Szczybelski, promovenda bij Wageningen UR binnen het TripleP@Sea programma, toont haar onderzoek naar bio-indicatoren zoals wormen en schelpdieren. Zij onderzoekt welke soorten geschikt zijn om de kwaliteit van zeebodems te monitoren rondom olie- en gasplatforms in het Arctisch gebied. (Op 21:00 min.)

Ben Frederiks, stagiair van Van Hall Larenstein, presenteert zijn onderzoek naar de effectiviteit van ballastwater-behandeling in het Noordpoolgebied in het kader van zijn stage-onderwerp bij IMARES Wageningen UR. (op 20:00 min)

Lees meer: