Tia Hermans

Testimonial

Landbouwkundige Tia Hermans over haar werk bij Wageningen Environmental Research

Een onderzoek van landbouwkundig onderzoeker Tia Hermans naar Europese landbouwsubsidies leverde veel discussie op.

Wij geven de feiten, de politiek trekt de conclusies
Tia Hermans

Het rapport zorgde voor verhitte koppen bij landbouwvertegenwoordigers. Zij vonden dat Alterra met de kleurige kaarten de boeren het brood uit de mond stootte. De publicatie van de cijfers kreeg ook flink wat aandacht in de media. Die concludeerden dat de subsidies vooral terechtkwamen bij grote bedrijven. Campina en Nestlé waren bijvoorbeeld grootverdieners. Ook bij de boeren kregen – wat geen verrassing was – de grootste bedrijven de hoogste subsidies. De Europese Unie kent subsidies voor melk, maar ook voor maïs, graan, kalveren, zoogkoeien, ooien en noem maar op. Hermans koppelde alle subsidies aan postcodes en bedrijven en kon zo op kaarten tekenen hoeveel subsidie er per hectare werd toegekend aan de diverse regio’s. In grote lijnen wezen de kaarten uit dat regio’s met overwegend gespecialiseerde melkveehouderij, vleeskalveren of zetmeelaardappelen het meest profiteerden van de regelingen. Gebieden met overwegend kleinere bedrijven, en vaak ook meer waardevolle landschappen, kregen duidelijk minder. In haar rapport deed Hermans geen aanbevelingen: ‘Wij geven de feiten, het is aan de politiek om daar conclusies uit te trekken.’

Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra

Actuele projecten en publicaties van Tia Hermans: