Testimonial

Landschapsonderzoeker Bas Pedroli over zijn werk bij Wageningen Environmental Research

Landschapsonderzoeker Bas Pedroli is actief in het netwerk Landscape Europe, een interactief platform voor onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van landschap.

Brussel heeft nauwelijks aandacht voor het landschap
Bas Pedroli

‘Dat is een goede basis om de samenwerking rond het Europese landschapsonderzoek beter te kunnen coördineren,’ zegt hij. ‘De Europese Unie heeft namelijk qua beleid geen verantwoordelijkheid voor het landschap, maar het EU-beleid voor de landbouw, het transport, het klimaat, de bodem – allemaal sectorale beleidsvelden – heeft wel directe gevolgen voor het landschap. Dat is een leemte in het Brusselse beleid. De blik is vooral gericht op de afzonderlijke sectoren. Het Europese landschap staat onder druk. De kustgebieden kraken onder het toerisme, terwijl de oorspronkelijke functies van het landschap niet meer vervuld worden. Waarom zou je olijven verbouwen als toeristen meer geld in het laatje brengen? In de Alpen speelt een vergelijkbaar verhaal. Oost-Europa kent een heel ander probleem. Daar worden landschappen verlaten omdat ze niet meer rendabel zijn voor de boeren. Daarnaast heb je de problematische relatie tussen stad en platteland. Europa is een stedelijke samenleving. Ook een boer is steeds meer een stedeling op een tractor. Maar wat gebeurt er met het landschap als ze verdwijnen?’

Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra

Actuele projecten en publicaties van Bas Pedroli: