Launch website duurzaamheidlandbouw.nl

Dinsdagmiddag 13 november is het zover. Een mijlpaal, want duurzaamheidlandbouw.nl is een feit. Deze website geeft u een integraal beeld van 11 land- en tuinbouwsectoren op het gebied van people, planet en profit. De papieren versie (Duurzame Landbouw in Beeld) heeft plaats gemaakt voor een unieke online tool waarin de meest recente data zijn opgenomen.

De duurzaamheidsbarometer van de Nederlandse land- en tuinbouw

Duurzaamheidlandbouw.nl geeft als enige site inzicht in de integrale prestaties van de  Nederlandse land- en tuinbouwsector. De website is resultaatgericht en presenteert op kwantitatieve wijze de stand van zaken op de drie componenten van duurzaamheid (people-planet-profit). Op basis van meer dan 100 indicatoren geeft de website de ontwikkeling in duurzaamheidsprestaties weer op 25 duurzaamheidsthema’s (waaronder klimaat, innovatie,arbeid).


Wij nodigen u van harte uit om bij de lancering van de website aanwezig te zijn. Naast de lancering van de site zijn er reacties vanuit verschillende gebruikersgroepen: Roald Lapperre (directeur Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, ministerie EL&I), Siem-Jan Schenk (voorzitter LTO Noord) en een vertegenwoordiger vanuit de retail.

Aansluitend is er gelegenheid nader uitleg te krijgen over het gebruik van de site en te netwerken tijdens de netwerkborrel.


Datum              : Dinsdag 13 november 2012
Tijd                   : 15:00 - 16:30, aansluitend borrel
Locatie             : LEI Wageningen UR, Den Haag, Alexanderveld 5


Komt u naar de Launch? Wij vragen u vriendelijk uw voor- en achternaam en organisatie via  events.lei@wur.nl door te mailen.

Met vriendelijke groet,

Laan van Staalduinen                                                                                                             directeur LEI Wageningen UR