Stand van bietengewas op de hoge organische stof akker en de lage organische stof akker

Nieuws

Leden Tweede Kamer laten zich informeren over haalbaarheid nitraatnorm

Gepubliceerd op
28 november 2013

Op 11 en 22 november bezochten leden van de Tweede Kamer samen met bestuurders en beleidsmedewerkers van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) de PPO-locaties in Zuidoost-Nederland om zich te laten informeren over de haalbaarheid van de nitraatnorm voor de sectoren akkerbouw en tuinbouw. Er ligt namelijk een voorstel om vanaf 2015 de stikstofgebruiksnormen voor het zuidoostelijk zand en lössgebied nog eens met 20 procent te verlagen.

Kamerlid Jaco Geurts (CDA) bracht een bezoek aan proefboerderij Wijnandsrade, waar PPO onderzoek uitvoert voor de Limburgse lössgronden. Met name de resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van de nitraatnorm, dat in de jaren 1995-2001 is uitgevoerd, werd nog eens tegen het licht gehouden om equivalente maatregelen voor het halen van de 50 mg nitraat norm voor grondwater te benoemen.

Meten van nitraat in het grondwater middels peilbuizen op PPO locatie Vredepeel

Op 22 november was een delegatie van de VVD-fractie - Helma Lodders, Ingrid Jansen en Jan Huitema (kandidaat Europees Parlement) - op werkbezoek bij PPO-locatie Vredepeel. Resultaten van met name het bedrijfssystemenonderzoek, waarin al ruim 20 jaar de haalbaarheid van de nitraatnorm wordt bestudeerd, zijn onder de aandacht gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat het voor de zandgronden, met de bijbehorende gewassen die er geteeld worden, vrijwel onmogelijk is voor de akker- en tuinbouwsectoren om de norm van 50 mg nitraat te halen.

Uit nieuwe inzichten en maatregelen, die nu toegepast worden in het bedrijfssystemenonderzoek in het project 'Bodemkwaliteit op zand', moet blijken of de norm haalbaar is.