Organisatie

Leerstoelgroep Bodemgeografie en Landschap

Gepubliceerd op
24 april 2012

De leerstoelgroep Bodemgeografie en Landschap wil bijdragen aan het duurzame bodembeheer in landschappelijke context.