Uitgave

Leidraad beheersing eikenprocessierups

De beheersing van de eikenprocessierups is geen eenvoudige opgave. Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig een juiste mix te vinden tussen het voorkómen van gezondheidsklachten, het vermijden van ongewenste ecologische effecten en het opzetten van een adequate monitoring en bestrijding van deze plaag.

Met deze leidraad worden voor de professionele beheerders bouwstenen aangereikt om goede beheerkeuzen te maken.

Verkrijgbaarheid

Download de pdf 'Leidraad beheersing eikenprocessierups' [3,5 Mb]

Lees het dossier