Uitgave

Leren van beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur

Komen de verwachtingen, die we hebben van door ons ondersteunde groene investeringsprojecten uit? Deze vraag van de directie Natuur en Biodiversiteit van het Ministerie van Economische Zaken was aanleiding voor een korte evaluatie van twee beleidsinstrumenten waarmee groene projecten worden ondersteund, uitgevoerd door onderzoekers van Alterra en LEI, beiden onderdeel van Wageningen UR.

Het ging om het Revolverend Fonds van het Groenfonds, dat laagrentende leningen versterkt aan initiatiefnemers, en de Green Deals Natuur en Recreatie. Van het Revolverend fonds van het Groenfonds zijn drie projecten geëvalueerd en de onderzoekers bekeken twee Green Deals Natuur & Recreatie.

Froukje Boonstra, onderzoeker bij Alterra: ‘Alle onderzochte initiatieven zijn voorbeelden van zogenaamde ‘natuurcombinaties’. Ze leveren niet alleen winst op voor de natuur maar renderen ook economisch en maatschappelijk. Wel moeten initiatiefnemers de nodige hobbels overwinnen voor het zover is, zoals starre regelgeving en economische tegenwind.’

Lees de bevindingen in de Alterra-brochure ‘Leren van beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur’.

Download brochure