Blogpost

Leren van zoetwater-maatregelen uit Colorado

Gepubliceerd op
31 januari 2013

Nederland staat wereldwijd bekend als het land met veel kennis op het gebied van water. Maar leidt deze reputatie niet tot zelfoverschatting? Staan wij wel voldoende open voor de ideeën van andere landen op het gebied van water? Het verdient aanbeveling om goed op de hoogte te zijn van internationale ervaringen als het gaat om nieuwe oplossingen (en nieuwe informatie over maatregelen) voor ons dreigende zoetwatertekort.

Met het Deltaprogramma bereiden we ons voor op toekomstige droge jaren waarvan onder andere de landbouw, scheepvaart en de energiesector schade zullen ondervinden. Hoewel omstandigheden soms verschillen, kunnen we leren van de aanpak en de keuzes die anderen hebben gemaakt en informatie die zij hebben vergaard.

Vorige maand (december 2012) kwam de waterstudie van het stroomgebied van de Colorado rivier uit. Voor deze studie zijn de voor- en nadelen van verschillende maatregelen doorgerekend. Sommige wat meer ‘out of the box’ dan de andere, maar Nederland kan zijn voordeel doen met hun informatie en gebruik maken van hun ervaringen bij de implementatie van maatregelen die voor ons interessant kunnen zijn.

  1. Waterbesparing in de landbouw kost in het Zuidwesten van de Verenigde Staten ongeveer 10 eurocent per kubieke meter per jaar en scoort goed op veel criteria. Deze besparing wordt vooral bereikt via financiële instrumenten. Van hun kennis en ervaring bij de implementatie van waterconservering in de landbouw (zoals invoeren van waterrechten en het registeren van de hoeveelheid water die wordt bespaard) kunnen wij veel profijt hebben;
  2. Ook het hergebruik van grijs water (rioolwater zonder toiletspoeling) is een serieuze maatregel. Zij schatten in dat deze maatregel binnen 10 jaar kan worden doorgevoerd. In die tijd moeten de regels van de loodgieterscode worden aangepast en gezondheidszorgen worden weggenomen.

Maar voor de Coloradorivier werden ook minder conventionelere methoden bedacht door stakeholders:

  • Zo is het importeren van water naar het stroomgebied van de Colorado serieus doorgerekend. Het importeren van ijsbergen is erg duur. Het aftappen van andere stroomgebieden kost ook nog ongeveer twee euro per kubieke meter per jaar. Deze optie scoort ook slecht op andere criteria, zoals energiekosten, flexibiliteit en milieu;
  • Een andere prijzige oplossing is het overdekken van de waterlopen om verdamping tegen te gaan ( bijna 10 euro per kubieke meter). In 1987 kwam ik in mijn masterscriptie al tot dezelfde conclusie voor beschaduwing van een andere rivier in de Verenigde Staten. Deze optie scoort echter wel goed op de technische, milieu- en sociale aspecten.

Ik pleit ervoor om net als in de Amerikaanse studie in een eerste stap ook minder gangbare maatregelen voor onze zoetwaterproblemen te inventariseren. In een bondige analyse, mede op basis van informatie uit het buitenland, kan dan een transparant onderbouwde shortlist worden gemaakt van de meest aantrekkelijke maatregelen. Deze kunnen dan in een vervolgstap op hun kosten en baten worden beoordeeld. De Colorado studie biedt nieuwe oplossingen en extra informatie over deze twee stappen. Durf verder te denken dan de grenzen van ons waterland, en durf te leren van ervaringen en ideeën van anderen. Zijn er ook andere projecten en analyses in het buitenland uitgevoerd waar we van kunnen leren in het Deltaprogramma? Deze ontvang ik graag op stijn.reinhard@wur.nl

Nederland is op 22 maart a.s. gastheer van de Wereld Waterdag 2013.