Project

Lesmateriaal Ketens, Logistiek en Kwaliteitszorg

Op de thema’s ketens, logistiek en kwaliteitszorg en hun inter-relaties (systeemdenken) zien docenten horti, business en logistieke opleidingen, een meerwaarde voor nieuw lesmateriaal. Het beschikbare materiaal (MBO en HBO) op deze onderwerpen is qua inhoud niet volledig, verouderd en staat te ver van de dagelijkse praktijk.

Daarnaast kent het qua vorm een statische presentatie en is daardoor niet voldoende uitnodigend. De Programmateams Plant en Ketens & Agrologistiek hebben aangegeven het belang van dit nieuwe lesmateriaal te onderstrepen. Daarnaast heeft ook het bedrijfsleven zich aan de ontwikkeling van dit materiaal verbonden bij monde van Tuinbouw Digitaal (FrugICom, Florilog, Edibulb).

Binnen de leerstoelgroepen HPC, ORL, INF, MST en PDQ van Wageningen University is veel kennis aanwezig omtrent product-, quality- and chain-management, operations management & logistics, supplychain management, foodquality, en qualitymanagement. Deze kennis is nodig om het lesmateriaal te kunnen ontwikkelen. 

Doel

Doelstelling van dit project is: Het ontwikkelen van digitaal, interactief, actueel lesmateriaal, toegankelijk voor docenten en studenten (MBO niveau 4 en HBO), op basis van WUR kennis omtrent ketens, logistiek en kwaliteitszorg, verrijkt met kennis en ervaring uit de praktijk van de voedings- en siergewassentuinbouw.

Op basis van goede ervaringen met het Digitaal Leermateriaal Plantenfysiolgie zal het nieuwe lesmateriaal gestoeld zijn op het zelfde format, Impact. Uitgangspunt zijn de onderwerpen in het boek ‘Logistiek voor het agrarisch MBO’. Deze worden aangevuld met onderwerpen op het gebied van kwaliteitszorg. Aan de hand van deze lijst wordt het beschikbare materiaal van de WUR geïnventariseerd. Kenlog, specialist in bedrijfskundig advies voor de glastuinbouw-keten, heeft toegezegd om deze  inventarisatie uit te voeren en op basis daarvan ruwe leereenheden te schetsen. Het ontwikkelcentrum werkt het materiaal vervolgens uit tot geschikt lesmateriaal. Er wordt uitgegaan van ongeveer 30 hoofdstukken (leereenheden).

Resultaten en producten

Toegankelijk digitaal Nederlandstalig lesmateriaal aangaande ketens, logistiek & kwaliteitszorg dat aansluit bij de praktijk en de belevingswereld van de doelgroep. Het materiaal is naar wens te arrangeren door docenten en studenten al naar gelang de behoefte voor een optimale inpassing in het onderwijs van de individuele scholen.